In 2018 IVORY is starting a new business activity : IVORY IMAGES .

IVORY IMAGES produces Art photographs on the identity and beauty of "man-manipulated"  nature areas in Europe. 

IVORY IMAGES is represented by International Galleries, who will be selling the images of our projects via exhibitions to new and existing customers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........History  of IVORY Authentication Soliutions bv..............

IVORY is al meer dan 20  jaar actief in de Nederlandse ICT-industrie.
Wij specialiseren ons in het signaleren van nieuwe behoeftes en trends en  selecteren hiervoor de juiste ICT oplossingen.

Begin jaren ‘90 introduceerden we ,via Software Ley GmbH en COSA BV,  Workflow en Document Management (BPM) in Nederland en Duitsland.  Bij de overheid en diverse financiële instellingen in Nederland en Duitsland zijn succesvolle BPM implemetaties gerealiseerd. 

De afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in oplossingen die gebruik maken van authenticatie & autorisatie. Om veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen bij de elektronische toegang tot digitale documenten, e-mails data en applicaties, zijn flexibele ICT oplossingen noodzakelijk die rekening houden  met de juiste authenticatie en autorisatie van de gebruiker. 

 

Samen met Internationale partners realiseerden we business oplossingen voor :
Identity & Access Management
WBP en Datalekken
Het Nieuwe Werken
Veilig werken in de Cloud 

( zie ons referentie overzicht voor meer informatie)

De gerealiseerde ICT oplossingen leveren functionaliteit voor:

- het voorkomen van  ongeoorloofde toegang tot servers (Cyber Crime)
- het managen van kritische bedrijfsprocessen 
- het electronisch tekenen van e-mails en documenten
- het veilig transporteren van documenten & data
- geautenticeerde en geautoriseerde remote toegang  tot data en applikaties vanaf Pc's en tablets

De toepassingen voldoen aan de Europese  en lokale wetgeving op het gebied van:
- authenticatie & autorisatie 
- het gebruik van de digitale handtekening (Stork 3 en 4)
- security ( conform ISO standaarden)